Кодекс професійної етики

Цей Кодекс Професійної Етики призначений для того, щоб працювати у відповідності до міжнародних стандартів, що затверджені для тренерів, зареєстровані у REPs Ukraine. Усі зареєстровані члени REPs Ukraine мають відповідати високому рівню професіоналізму та етичної поведінки.Цей Кодекс не замінює принципів та процедур, прийнятих законодавчими органами України чи роботодавцями, а також не заперечує інших прав у суспільстві, про які не йдеться у цьому документі.
Усі професіонали, які зареєстровані у REPs Ukraine, погоджуються виконувати правила цього Кодексу Професійної Етики.

1. ДОТРИМАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ:

Обов’язки зареєстрованих членів REPs Ukraine:

• Підтримувати високий рівень компетецій, забезпечуючи постійний професійний розвиток відповідно до вимог REPs Ukraine.
• Визначати рівень власних компетенцій та знань, аналізувати, в якому напрямі надалі розвиватися та покращувати рівень знань та вмінь.
• Поважати право клієнтів не піддавати дискримінації за ознаками етнічної приналежності, культури, мови, віку, статі, релігії, політичних та інших переконань чи статусу у суспільстві.
• Розуміти важливість дотримання усіх юридичних процедур, що пов’язані з виконанням професійних обов’язків.

2. ВІДНОСИНИ:

Обов’язки зареєстрованих членів REPs Ukraine:

• Забезпечити чіткість у всіх формах спілкування з клієнтами, забезпечуючи чесність та прозорість.
• Не вступати в особисті стосунки з клієнтами, що завдає шкоди репутації Вашій компанії, роботодавцю та Вашій професійній довірі, що надана завдяки вашій ролі як професійного фітнес інструктора.
• Поважати знання, компетенції, традиції, практики, спеціальні компетенції і обов'язки Ваших колег.
• Переконатися, що будь-який фізичний контакт під час тренувань здійснюється із повної згоди з клієнтом.
• Уникати неправильної комунікації, неадекватної поведінки у відносинах із іншими учасниками під час виконання професійних обов’язків.
• Перешкоджати виникненню конфліктних ситуацій.

3. ДОТРИМАННЯ ЧЕСНОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ

Обов’язки зареєстрованих членів REPs Ukraine:

• Ніколи не підтримувати розповсюдження наркотиків чи інших заборонених речовин.
• Чітко інформувати учасників про будь-які фінансові витрати, пов'язані з діяльністю чи послугами.

4. БЕЗПЕКА

Обов’язки зареєстрованих членів REPs Ukraine:

• Визначайте пріоритетність здоров'я та безпеки своїх клієнтів як головну ціль під час виконання своїх професійних обов’язків.
• Переконайтесь, що всі учасники були попередньо допущені до занять та підготовлені до використання обладнання.
• Переконайтеся, що фітнес-тренування, які Ви проводите, відповідають Вашій кваліфікації REPs Ukraine.
• Переконайтесь у тому, що фізичні навантаження відповідають потребам клієнта, і всі вправи виконуються у безпечний та контрольований спосіб.
• Визначте та поважайте фізичні можливості клієнтів, уникайте можливості виникнення фізичної та моральної перевтоми.
• Контролюйте техніку виконання вправ та уникайте виникнення небезпечних ситуацій під час чи після фізичних навантажень.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Обов’язки зареєстрованих членів REPs Ukraine:

• Зберігайте конфіденційність інформації, що стосується клієнтів, для забезпечення захисту персональних даних.
• Не розкривати інформацію іншим особам / організаціям, без дозвілу клієнта.

ПОРУШЕННЯ КОДЕКСУ ЕТИЧНОЇ ПРАКТИКИ:

Якщо Ви маєте інформацію щодо порушення Правил Професійної Етики зареєстрованого члена REPs Ukraine, будь ласка, повідомте цю інформацію або напишіть офіційну скаргу щодо порушення Організаційному комітету REPs Ukraine на ел.адресу moc.liamg%40eniarkusper
Якщо правопорушення буде виявлено та підтверджено, то можуть бути введені санкції, які можут включати в себе догану, офіційне попередження, призупинення або припинення реєстрації у REPs Ukraine.

Contacts

Skill Up

Акредитована школа фітнес-тренерів

Адреса

м.Хмельницький, вул. Чорновола 31

Контакти

+380986234939moc.liamg%40tif.pulliks